ייפוי כוח מתמשך – יפה שעה אחת קודם

תיקים שמגיעים אלי עוסקים בענייני ירושה וצוואה הם לרוב תיקים אשר טומנים בחובם סוגיות משפטיות מרתקות. שהרי הטיפול בעניין מתחיל כאשר הגורם המרכזי הלך לעולמו ואינו יכול להביע עמדתו. המטרה אשר עומדת לנגד עיניו של היושב בדין היא להתחקות, ככל הניתן, אחר רצונו של המנוח.

אבל כאשר עיניהם של הנוגעים בדבר מסונוורות והאחים ובני המשפחה מציגים תשתיות משפטיות ועובדתיות התואמות לאינטרסים שלהם והם הופכים ברגע לאוייבים אשר כל מה שעומד לנגד עיניהם הוא בצע כסף, מוטלת על היושב בדין מלאכה קשה מאוד בדרך למטרתו הנשגבת להתחקות אחר רצון המת.

זו הסיבה העיקרית לחשיבותה העליונה של עריכת צוואה.

עריכת צוואה יסודית ומקצועית אשר מפרטת את רצונך באופן מדויק, לרוב תסכל מצבים של מלחמות משפטיות בין יורשיך.

אבל מה קורה כאשר עודך בחיים אבל אבדה לך היכולת להגיע להחלטות שקולות בעצמך?

המצב המשפטי אשר היה עד היום הוא שאחד מבני משפחתך/קרוביך מתמנה כאפוטרופוס עליך, מבלי שתהיה לך אפשרות לחוות דעתך בנוגע לזהותו, ובאפשרותו למעשה לקבל החלטות רפואיות/רכושיות בשמך.

ביום 16.01.17 נכנס לתוקףתיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המבטא תפיסה חברתית שמציבה במרכז את יכולותיו של האדם ולא את המוגבלויות שלו. תיקון אשר מציע לך לחתום על מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. למעשה מסמך המאפשר לך למנות לעצמך "אפוטרופוס עתידי" – הפקדת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך למעשה מאפשר לך, כאשר אתה עדיין כשיר וצלול בדעתך, לתכנן את עתידך ולבחור מבין קרוביך את האדם שעליו אתה סומך שיקבל החלטות על גופך ורכושך וזאת כאשר תגיע למצב בו לא תוכל לקבל החלטות אלה בעצמך בשל ליקוי נפשי או שכלי.

התיקון לחוק מאפשר לך למנות מספר מיופי כוח בתחומים השונים, לרבות בעניין מעבר לדיור מוגן, רווחתך, איכות חייך, סיפוק צרכייך, ביצוע של פרוצדורות רפואיות, ביצוע של עסקאות, ניהול של עסקים/כספים וכיוצ"ב. יודגש, כי באפשרותך למנות אנשים שונים לקבל החלטות בעניינים שונים. קרי, לבחור את האדם אשר מתאים לטפל בעניינך הרפואיים ואדם שונה לטפל בעניינך הרכושיים.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
+ תיאום פגישה