כללי ברזל בהסכמי גירושין

משמורת והסדרי ראייה-  במסגרת הסכם הגירושין קובעים בני הזוג את אופי המשמורת של כל אחד מהם על הילדים המשותפים. ניתן לקבוע כי המשמורת על הילדים תהא משותפת, ניתן לקבוע כי היא תהיה בידי האם ולאב יהיו הסדרי שהיה עם הילדים וההפך. מה שלא ניתן לקבוע זה שהאפוטרופסות על הילדים תהא בידי אחד ההורים. החוק קובע שלא משנה בידי מי מההורים תהא המשמורת, שני ההורים ימשיכו להיות האפוטרופסים הטיבעיים של הילדים לצורכי קבלת החלטות חינוך ובריאות מהותיות. כמו כן "פרק המשמורת" בהסכם ניתן לקבוע גם אופן הוצאת הקטינים מהארץ על ידי מי מההורים, על אופי החינוך (חילוני/דתי) וכיוצ"ב.

מזונות ילדים – במסגרת הסכם הגירושין קובעים בני הזוג את סכום המזונות שישולם עבור הילדים וכן את מנגנון תשלום ההוצאות החריגות (חינוך ובריאות), המועד בו התשלום יבוצע בכל חודש, אופן חישוב הצמדתו למדד כן או לא וכיוצ"ב. חשוב לזכור שחיוב המזונות הינו חיוב מתמשך ולעיתים צופה פני שנים רבות קדימה. לכן חשוב להוסיף כי סכום המזונות יהא כפוף לשינוי נסיבות ולא חלילה "לקעקע" מצב שבו יהפוך ההסכם לבלתי יישים.

חלוקת הרכוש/איזון משאבים – במסגרת הסכם הגירושין קובעים בני הזוג את דרך חלוקת הרכוש אשר מתאימה להם. על הניסוח בפרק זה להיות מדויק ומפורט ככל הניתן ולהתייחס לכלל הרכוש המשותף של בני הזוג, לרבות , דירת המגורים ודירות נוספות בבעלות בני הזוג, זכויות פנסיוניות וסוציאליות שנצברו במהלך החיים המשותפים, חשבונות בנק, מכוניות, חסכונות, עסקים, חברות, מניות/אופציות, מוניטין אישי וכושר השתכרות וכיוצ"ב.

אישור ההסכם – הסגם גירושין חייב לקבל אישור של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. רק לאחר אישור הסכם וקבלת תוקף של פסק דין הוא הופך להיות מחייב את הצדדים וניתן לאוכפו.

אישור הסכמי גירושין בפני בתי הדין הרבניים ובתי המשפט הם אינם הליכים פורמאליים והשופטים/דיינים מקריאים לצדדים את כל סעיפי ההסכם ואף מתקנים/משנים סעיפים אשר אינם עולים בקנה אחד עם טובתם של הקטינים. העובדה שהערכאות השיפוטייות אינן מקלות ראש בהליכי אישור הסכמי הגירושין, טמון בעובדה, כי על המבקש לבטל את ההסכם יוטל נטל הוכחה כבד מאוד שהטעו אותו, שכפו עליו, שרימו אותו, שעשקו אותו. יודגש, כי בתי המשפט ובתי הדין הרבניים מערימים קשיים על ביטול הסכמי גירושין ופתיחתם לדיון מחדש בעיקר במטרה להבטיח לצד שנכנגד סופיות הדיון ולמנוע הליכים משפטיים אינסופיים. 

חשוב לזכור – אין לחתום על הסכם גירושין כלאחר יד, יש להקדיש להליך זמן ומחשבה ולגייס לכך ליווי מקצועי על ידי עו"ד מומחה בדיני משפחה.

סגירת תפריט
שינוי גודל גופנים
+ תיאום פגישה